Piloti zemrës dëgjohet në shtëpi Donaldi dhe Monika kërcejnë dhe këndojnë שירים אמן